fbpx Skip to main content

Opieka nad zdrowym dzieckiem w postaci 2 dni lub 16 godzin do wykorzystania przez rodziców w Polsce to jeden z przywilejów wynikający z Kodeksu Pracy. Taka możliwość pomaga na lepsze godzenie życia zawodowego z rodzinnym.

Podstawa prawna opieki nad zdrowym dzieckiem

2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem wynikają z artykułu 188 Kodeksu Pracy. Mówi on o tym, że opieka ta przysługuje od dnia narodzin do ukończenia przez dziecko 14 roku życia – bez względu na staż pracy pracownika. Nowy limit dla rodzica zaczyna się już 1 stycznia, a kończy ostatniego dnia grudnia. To za każdym razem do wyboru: dwa pełne dni lub 16 godzin. Warto mieć na uwadze, że niewykorzystane dni w danym roku przepadają, dlatego należy wiedzieć i pamiętać o swoich prawach już od narodzin dziecka.

Co więcej – za ten czas pracownikowi przysługuje płatność za 100 procent podstawy wynagrodzenia.

Opieką należy się podzielić

Niestety nie jest tak idealnie, jakby się wydawało, bo opieka nie kumuluje się dla obojga pracujących rodziców ani także w przypadku posiadania większej liczby dzieci niż jedno. To oznacza, że rodzice muszą ustalić, które z nich wykorzysta swój limit lub podzielić się nim. Nie ma znaczenia, czy rodzice pozostają w związku małżeńskim, czy partnerskim oraz czy są np. w separacji.

Jak złożyć taki wniosek?

Procedura składania wniosku o opiekę nad zdrowym dzieckiem powinna wynikać wprost z wewnętrznych przepisów obowiązujących u danego pracodawcy. Pomimo tego, każdy rodzic powinien złożyć oddzielnie wniosek o chęci wykorzystania opieki lub braku takiego zamiaru.

Obraz autorstwa cookie_studio na Freepik

Zostaw komentarz